Libre Zomer          
  JAAR NAAM MOY.          
  2012 Ferry van Gennip 1.10          
  2013 Jan van der Zon 1.18          
  2014 Frans Lute 2.98          
  2015 Wim van Duin 1.05          
  2016 Hans Kooiman 1.15          
  2017 Frans Lute 2.92